Mål med uppfödningen

Här på Lövhaga föder jag upp dvärgvädurar både till utställning och til kel. I utställningsaveln föder jag främst upp zobelsiames framförallt brun men även zobelsiames blå så likt standarden som möjligt. I kelaveln är det viltgrå vitörad som står i centrum. Målet där är att få typiskt vitörade kaniner med tydliga vita öron och likt ”holländarteckning” på kroppen. 

Uppfödningen hålls i en liten regi för att min tid ska räcka till en bra skötlsel och levnadsstandard för kaninerna. 

De individer jag vill få fram från min uppfödning ska vara trygga med bra temprament. En självklarhet är välmående och friska djur. Tar aldrig kull om jag inte känner att avlesdjuren känns rätt.